Rätt kompetens till teknikföretag

Det finns en ökad optimism hos teknik och industriföretag i Höga Kusten. Tillväxt kräver tillskott av ny kompetens. Men det är lättare sagt än gjort. Därför har Höga Kusten Industrigrupp startat ett rekryteringsprojekt.

– För oss är det viktigt att vi som ort och arbetsgivare kan attrahera kompetent arbetskraft. Elpress är inne i en tillväxtfas och behöver förstärka på flera positioner. Vi har haft svårt att rekrytera personer med hög teknisk kompetens. Ifjol hade vi fyra lediga tjänster och tillsatte två av dessa. De är fortfarande vakanta och vi behöver tillsätta dem för att inte tappa fart, säger Mattias Östman, vd, Elpress Group.
Behovet av att rekrytera ökar dels på grund av ökad efterfrågan och dels på grund av att många företag står inför en generationsväxling. Många företag i regionen upplever svårigheter med att rekrytera. Civilingenjörer anses vara den i särklass mest efterfrågade och svårfångade kompetensen. Men även högskole- och gymnasieingenjörer efterfrågas.
För att råda bot på problemet har Härnösands Industrigrupp startat projektet Tillväxt Höga Kusten – Att hitta och attrahera rätt kompetens till teknikföretag. Projektet är en förstudie som ska resultera i en handlingsplan med konkreta förslag på hur företag i regionen kan samverka kring att attrahera teknisk kompetens och då främst ingenjörer. Projektet finansieras av Landstinget Västernorrland och av de medverkande företagen samt med arbetsinsatser från Arbetsförmedlingen och näringslivskontoren i Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Malte Frisk, vd Logosol, är ordförande i Härnösands Industrigrupp och leder projektets styrgrupp.
– Det är viktigt att företagen känner sig trygga med att hitta rätt kompetens. Det måste gå lätt att attrahera hög teknisk kompetens i regionen. Idag är många företag tvingade att göra allt för att behålla den kompetens man redan har. Det är inte nyttigt i längden. Viss rörlighet gynnar alla.  
I förstudien kommer femton teknikföretag från de tre kommunerna att ingå. Projektet leds av en styrgrupp med tre vd:ar från teknikföretag i Härnösand, Kramfors och Sollefteå. Styrgruppen har haft sitt första möte och bekräftar behovet av stöd för att säkra företagens konkurrenskraft.
– Kompetensförsörjning är en överlevnadsfråga. Att hitta och attrahera högutbildad teknisk kompetens är en av flera viktiga framgångsfaktorer för att Gerdin Groups ska utvecklas, säger Peter Gerdin, Koncern vd, Gerdin Groups.

 

FAKTA
Tillväxt Höga Kusten – Att hitta och rekrytera rätt kompetens till teknikföretag
Projektperiod: 2015-04-15—2016-04-15
Medfinansiärer: Landstinget Västernorrland och deltagande företag.