Kommunikation som skapar mervärde

Värdeskapande kommunikation var temat senaste träffen för ekonomer inom Höga Kusten Industrigrupp. Värd för dagen var Anna Borg, ekonomichef på Absolicon. Mötet hölls förstås på distans.

Absolicon utvecklar, producera och säljer solpaneler som skapar värme. Företagets vision är att bidra till att konkurrera ut fossila bränslen runt om i hela världen. Hälften av världens energiförbrukning är värme. Solpanelernas funktion kan jämföras med ett förstoringsglas. De koncentrerar solens strålar till 160 grader och producerar värme som kan användas till exempel till uppvärmning av vatten. Varmvattnet kan lagras i en ackumulatortank eller varmvattenberedare. Absolicon fokuserar nu på att producera och sälja halvautomatiska produktionslinor som tillverkar solpaneler på plats runt om i hela världen.

Dagens tema, Värdeskapande kommunikation,  presenterades av Karin Forssell, Market Strategist på Absolicon. Karin berättade bland annat om hur Absolicon lockar och utbildar presumtiva kunder genom Inbound marketing. Karin avslutade presentationen att delge sina tips och råd hur man når ut i organisationen med ekonomisk information där utmaningen bland annat kan vara kunskaps- och informationsglapp samt fackspråket.