Klart för projektstart!

Höga Kusten Industrigrupp startar ett treårigt projekt för att skapa tillväxt i Höga Kusten och hitta rätt kompetens till regionens teknikföretag.

Rekrytering av högre teknisk kompetens är en avgörande faktor för företagens tillväxt. Därför har Höga Kusten Industrigrupp startat ett treårigt projekt för att skapa långsiktig samverkan kring kompetensförsörjning, rekrytering och insatser för att behålla nyckelpersoner.  I detta projekt har max 25 företag möjlighet att delta.

FAKTA
Tillväxt Höga Kusten – Kompetensförsörjning till teknikföretag
Projektperiod: 2016-04-15—2019-04-30
Projektägare: Höga Kusten Industrigrupp ekonomisk förening, 769631-6707
Medfinansiärer: Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Länstekniskt Centrum och deltagande företag.