Kick-off för utvecklingsprojekt

Företag i Höga Kusten Industrigrupp samverkar för forskning och utveckling. Nu inleder man en förstudie för ett större projekt som ska pågå under flera år. I onsdags hade projektet kick-off med 18 företagsledare och utvecklingsansvariga från 12 företag.

– Att utveckla företagens forskning och produktutveckling är en viktig framgångsfaktor för att stärka företagens långsiktiga konkurrenskraft på den globala marknaden. Men forskning och produktutveckling är resurskrävande. Många företag saknar idag kapacitet för att driva mer långsiktiga utvecklingsprojekt och för att genomföra grundläggande forskning bortom nästa produktgeneration, säger Nina Thelin, ordförande i projektets styrgrupp och vd på Stringo i Kramfors.

Dagen inleddes med en föreläsning om megatrender och avslutades med en workshop för att identifiera forskningsområden som är viktiga för att möta den snabba tekniska utvecklingen.

Deltagande företag
I förstudien deltar följande 14 företag: Absolicon, Edmolift, Elpress, Franssons Recycling Machines, Gerdins Nordkomponent, Gerdins Cutting Technology, Logosol, MidDec, Nordhydraulic, Norrlands Trä, Our Energy, Stringo, Welair, Xavitech. För mer information kontakta projektledare Olle Wester, telefon: 070-389 55 90