Stärker framtidens nyckelpersoner

Malte Frisk träffade deltagarna i traineeprogrammet på Logosol i Härnösand.

Höga Kusten Industrigrupp startar ett eget traineeprogram. Programmet ger nyckelpersoner på ledande teknikföretag en möjlighet att växa och utvecklas i sin yrkesroll.

– Det här är en viktig satsning för att stärka och behålla kompetensen. Programmet vänder sig till nyrekryterade ingenjörer och redan anställda nyckelpersoner, säger Mia Wester, projektledare.
Höga Kusten Industrigrupp representerar drygt 30 ledande teknikföretag i regionen. Det nystartade traineeprogrammet sträcker sig över två år. Under perioden kombineras teori och praktik inom bland annat ledarskap, marknadsföring, logistik, inköp och ekonomi. Programmet ger unika möjligheter till nätverksbyggande och personlig kompetensutveckling.
– Vi erbjuder en genomtänkt struktur med handledare och tillgång till mentor. Antagning sker löpande i samband med nyrekryteringar och satsningar på nyckelpersoner hos våra medlemsföretag, säger Mia Wester.

Malte Frisk träffade deltagarna i traineeprogrammet på Logosol i Härnösand.