HKIG tackar Olle och Mia Wester för deras insatser!

Mia och Olle Wester på Hotell Höga Kusten

Under sex år har dessa två eldsjälar utvecklat teknikföretag i vår region bland annat genom att arrangera erfarenhetsutbyten i olika nätverk, främjat rekrytering till området, visat upp våra företag och våra omgivningar på mässor runt om i landet, hämtat hem 36 miljoner till företagsutveckling. Dom har trotsat ohälsa på flera sätt och med engagemang inspirerat många. HKIG tackar Olle och Mia Wester för deras insats 🙂