HKIG startar KOMnätverk

KOM-nätverket är ett nystartat nätverk för kommunikatörer och informatörer.

Föreningen HKIG har startat flera nätverk till exempel för ingenjörer och ekonomer. Nätverken syftar till att ge medlemsföretagen mervärden som stärker det enskilda företaget och även regionen.

Nu har HKIG startat ett nätverk med inriktning på personer som arbetar med kommunikation och information. Nätverket blir en plattform för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning.

KOM-nätverket ska träffas fyra gånger per år hos ett medlemsföretag. Varje träff kommer att ha ett specifikt tema baserat på deltagarnas behov och intresse.

I fredags träffades gruppen för första gången hos Xavitech i Härnösand.

Lyssna på deltagarnas egna upplevelser av nätverket:
BokKTSQjS0q8iBIU2ff2Cw