Hitta ditt examensarbeten i Höga Kusten

Höga Kustens Industrigrupp erbjuder flest examensarbeten på UNIADEN 28-29 januari 2020.

Vill du ha utmaningar och utvecklas samtidigt som du etablerar värdefulla kontakter för framtiden?

Kom till HKIGS monter på UNIADEN 28-29 januari 2020 och så berättar vi mer om våra 30 spännande examensarbeten.