FoU nätverk stärker företagen

Utifrån de positiva erfarenheterna av projektet SIKT – starta HKIG nu ett FoU-nätverk.

HKIGs FoU-nätverk syftar till att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte kring olika frågeställningar inom forskning och innovation. Inom nätverket kommer deltagarna att lyfta deras aktuella forskningsprojekt som de vill bolla med andra ingenjörer. Vi kommer även att lyfta frågor som att leda ett forskningsprojekt, hur man skapar engagemang inom företaget, olika forskningsnivåer enligt TRL-skalan hur man skapar samarbeten med andra aktörer etc. Det blir spännande diskussioner när ingenjörer möts. Även om det, som denna gång, är på distans.