SIKT ger Absolicon verktyg

Absolicon Solar Collector AB tillverkar solfångare I världsklass. Med hjälp av Höga Kusten Industrigrupps SIKT-projekt ska företaget även bli bättre på att integrera solvärmen i olika typer av industrier.
– SIKT har gett oss mycket. Det har stärkt det arbete vi redan hade på det här området och kommer att resultera i flera konkreta verktyg, säger Absolicons tekniska chef Jonatan Mossegård.

Det treåriga projektet SIKT – Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och Tillväxt – startade 2018 och Absolicon var med redan från början. Efter den inledande förstudien justerade Absolicon inriktningen på projektet och satte fokus på den industriella integreringen.
– Vi behövde inte produktutveckling – vi har redan solfångaren. Men hur ser systemet mellan solfångare och fabrik ut? Vilken teknisk lösning krävs för att lösa integreringen av solvärme i befintliga processer? Det ville vi veta mycket mer om, säger Jonatan Mossegård.
Det handlar i förlängningen om att kunna visa och förklara för befintliga och framtida kunder hur solfångare på det mest kostnadseffektiva sättet kan bli en del av deras energisystem.
I det arbetet finns flera delområden som är intressanta att studera. Till exempel: Hur ser energibehovet ut i olika industrisegment? Vilka processer lämpar sig för solvärme? Vilka temperaturer är optimala för olika typer av industrier? Finns det några behov eller förutsättningar som är gemensamma för många industrier? Går det att hitta modeller som kan användas för beräkningar inom många industrisegment?
En del av forskningsarbetet har också handlat om att dokumentera hur företagets solfångare fungerar över hela livslängden.
Projektet är ännu inte avslutat, men Jonatan Mossegård ser redan att Absolicon har lärt sig mycket under de cirka två år som gått. Han räknar med att ha minst tre konkreta resultat på bordet när SIKT summeras:
• Mjukvara för analys. Ett mjukvaruverktyg för att analysera kundcase och plocka fram det optimala sättet att använda solvärme för varje enskild kund är redan i drift. Det har gjort att Absolicon redan nu har blivit bättre på att räkna på integration av solvärme och på att ge kunderna bra erbjudanden.
• Riktlinjer för fjärrvärme. Tydliga riktlinjer för att bygga in solvärme i fjärrvärmenät håller på att tas fram och är snart tillgängliga.
• Handbok för industri. En handbok för att integrera solvärme i olika typer av industrier och olika industriprocesser håller på att sammanställas.
Vad har SIKT tillfört som ni inte har kunna göra på egen hand?
– Vi bedriver sedan tidigare ett eget utvecklingsarbete kring industriell integration och har ett väldigt stort nätverk av olika aktörer som vi samarbetar med, men SIKT har gett oss möjligheten att fördjupa vår forskning. Med externa forskningsmedel kan man gå till botten med frågor på ett sätt som är svårt att motivera i det löpande forskningsarbetet, och därmed kan man också bygga upp en djupare förståelse.