Forskning stärker konkurrenskraft

Höga Kusten Industrigrupp initierar ett samverkansprojekt för att stärka möjligheter till forskning och utveckling hos produktägande företag. Projektet inleds med en förstudie för att utforma projektet och skriva ansökan om EU-medel.

Forskning och utveckling är viktigt för att stärka företagens konkurrenskraft. Höga Kusten Industrigrupp initierar därför en förstudie för att undersöka företagens forskningsbehov och identifiera gemensamma forskningsområden. Förstudien ska resultera i en ansökan om ett längre EU-projekt med inriktning mot FoU. I förstudien har max 15 företag möjlighet att delta.

FAKTA
FoU Produktägande företag – en förstudie
Projektperiod: 2016-04-01—2017-06-30
Projektägare: Höga Kusten Industrigrupp ekonomisk förening
Medfinansiärer: Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Länstekniskt Centrum och deltagande företag.