Forskning för framtiden

Våra kunder förändrar i snabb takt sina materialval. Det är en utveckling som går mycket snabbt nu. När kunderna arbetar med nya material ställer det nya krav på  verktygen de använder.

Vi levererar stansverktyg och skärande verktyg. Vi säljer verktygen till stora kunder över hela världen. Vi konkurrerar med låglöneländer. Det kan vi göra därför att våra verktyg håller mycket hög kvalitet. När våra kunder förändrar sina materialval måste vi förstås hänga med. Vi måste utveckla våra verktyg, till exempel deras skärande egenskaper, släpp-egenskaper och hållbarhet. Så att våra verktyg är högpresterande också för de nya materialen.

Projektet SIKT ger oss möjlighet att bedriva forskning och utveckling som är viktig för att möta förändringarna som sker på marknaden. Så att vi kan ligga i framkant. Och vara världsledande på teknik för skärande verktyg. Även på lång sikt.

Magnus Östman
Gerdins Cutting Technology AB