Företagen SIKTar in i framtiden

HKIG har initierat ett embryo till forskningskluster i Höga Kusten genom projektet SIKT. Under en hel dag träffades deltagande företag och forskare från LTU för att utbyta erfarenheter kring framtidens utmaningar när det gäller nya produkter eller processer – bortom nästa generation.

Lyssna på Josefin på Absolicon och Jens på Thermotech om deras upplevelse av dagen.

Se filmen här »