Elpress satsar på hälsan

Sedan fyra år tillbaka har hälsoprofilbedömningar genomförts på individnivå. Totalt har 85 personer deltagit. Resultatet visar att de anställda upplever sin egen hälsa som god. Men de objektiva mätningarna visar något annat.

 

Drygt hälften av de som ingick i mätningen visade på ett stort behov av livsstilsförändring. Då insåg vi att någonting måste göras, berättar Mattias Östman, vd på Elpress.

Företaget har en tradition av att satsa på friskvård. Det finns en friskvårdsförening och den blev en naturlig kanal för företagets nya satsningar tillsammans med Ådalshälsan och Lena Nordlander, HR strateg på Elpress.

-Att ändra sin livsstil kan innebära nya levnadsvanor, lära sig hantera stress, kostvanor, motion etcetera, förklarar Lena.

Baserat på en enkätundersökning bland de anställda sammanställdes ett smörgåsbord av olika aktiviteter. Staff in – motion var en uppskattad stegräknartävling på både individ och gruppnivå. Medarbetare från USA, Danmark, Tyskland och Sverige deltog. Andra aktiviteter som erbjudits är kontorscyklar, friskvårdspeng för egna aktiviteter och tipsrunda på två av arbetsplatserna i Höga Kusten. Under en månad genomfördes drygt 200 promenader.

Två grupper har även genomfört ett program under ett halvår tillsammans med en Personlig Tränare, PT. Resultaten var otroligt positiva och det gav ringar på vattnet.

– När första gruppen berättade om sina fina resultat blev intresset inför andra omgången stort. Alla som anmälda sig fick faktiskt inte möjlighet att delta, berättar Lena.

Elpress har ännu inte gjort en utvärdering av helheten. Men så här långt är alla nöjda med utfallet.

-Jag tror det är viktigt för en arbetsgivare att satsa på personalens hälsa. Det uppskattas av de anställda, menar Mattias, som också berättar att fler aktiviteter är föreslagna till exempel föreläsningar och matlagningskurser.

Både Lena och Mattias ser många fördelar med att leva, bo och arbeta i Höga Kusten.

-Jag har både bott och jobbat i tre andra länder. De kan inte mäta sig med Sverige och Höga Kusten. Vi har fyra tydliga årstider, ren luft, nära till naturen och vi kan till och med dricka vatten i en bäck i skogen, avslutar Lena.