Elpress lyfter HÄLSA

Elpress har sedan fyra år satsat hårt på att stödja sina anställda till ett mer hälsosamt liv. Personlig tränare har varit ett av alla framgångsrika satsningar.

Lyssna på Lena Nordlander, HR strateg som varit projektledare för Elpress hälsosatsning. Lyssna även på Enisa och Sofia och deras positiva erfarenheter av personlig tränare.