Dockstavarvet tar SIKTe på självstyrande båtar

Dockstavarvet gick in i SIKT-projektet med målet att utveckla en självstyrande båt. Och arbetet har gått över förväntan.

-De extra resurserna gjorde att vi kunde växla upp och satsa. Vi har kommit långt och kan redan nu säga att vi har överträffat målen, säger Andreas Nordstrand, teknisk chef och projektledare.

Dockstavarvet är ett företag med lång tradition. Varvet bygger båtar för både civila och militära kunder, och är mest känt för den 15 meter långa Stridsbåt 90, en modell som varvet hittills producerat närmare 300 exemplar av. Det är också en Stridsbåt 90 som varit testfarkost när Dockstavarvets börjat prova sina senaste teknikinnovationer.

Men en självstyrande – autonom – båt kan i framtiden vara vilken båt som helst, påpekar Andreas Nordstrand. Innovationen är det elektroniska systemet, och det är så litet att det får plats även i mycket små båtar.

-Det handlar om att vi skapar förutsättningar i systemet för att både övervaka och styra funktioner på båten från distans. Vi kan koppla in oss trådlöst och läsa av massor av värden, och också ändra hastighet, kurs och så vidare. Det finns också ett navigationsgränssnitt som gör att fjärroperatören hela tiden kan se samma sak som en verklig förare hade sett om hen var på plats i båten.

En radiostyrd båt i fullformat? Ja, det är ett sätt att uttrycka det, men även om fjärrstyrning är möjlig så är det inte det huvudsakliga målet, påpekar Andreas Nordstrand. Ambitionen är att skapa ett system som möjliggör en autonom båt, och då är måttet på framgång hur länge båten kan klara sig själv, utan kontroll och styrning utifrån.

-Målet är att kunna ge båten en rutt och sedan ska den kunna köra från A till B helt utan styrning och ska även klara av hinder som andra farkoster, strömmar och sträckor utan internetuppkoppling.

Det finns många tänkbara användningsområden för autonoma båtar. Först och främst militära, men även civila. Alla uppdrag på vatten som är riskabla och/eller monotona kan underlättas av en båt som i stor utsträckning sköter sig själv. Räddningstjänstuppdrag i farlig miljö är ett exempel, sjömätning där man långsamt skannar av stora bottenpartier är ett annat.

Arbetet har hittills överträffat förväntningarna och Dockstavarvet har redan genomfört flera testkörningar, dock alltid med en säkerhetsförare ombord som övervakar färden. Dockstavarvet är självklart inte ensamt om att bedriva forskning på området. Autonom eller automatiserad drift är ett forskningsfält som verkligen ligger i tiden och runt om i världen pågår flera stora projekt. Bland annat testar amerikanska marinen autonom drift av båtar. Men ännu finns inga produkter på marknaden.

Bilindustrin är den bransch som hittills har satsat mest resurser på autonom drift, och även om tillverkare av lastbilar, flygplan och båtar – som forskar inom samma område – ställs inför delvis andra problem så finns börjar ingen på noll.

-I takt med att bilindustrin har börjat presentera sitt arbete så har mycket av grundutvecklingen tillgängliggjorts för oss i andra branscher. För vår del har det varit en förutsättning att vi kunna dra nytta av andras sensorutveckling och framtagande av algoritmer för bildbehandling till exempel.

Dockstavarvet hade redan innan HKIG presenterade SIKT-projektet börjat forska på området.

-Vi hade dragit igång i liten skala, men när SIKT kom såg vi en möjlighet att ta det vidare och växlade upp. Vi har satsat hårt med egna resurser, men SIKT bidrog till att vi vågade, säger Andreas Nordstrand.