Det uppkopplade sågverket och mjukvara för trätorkning

Ända sedan starten har Logosol tagit fram innovativa produkter inom träförädling. Från den första Solosågen 1989, till dagens bandsågverk som utvecklats från grunden. Vår erfarenhet inom stocksågning ger oss unika möjligheter att skapa banbrytande produkter. Nu tar vi nästa steg och integrerar digital teknik i våra maskiner.

Logosol är idag en global leverantör inom småskalig träförädling. Forskning och utveckling är avgörande för att vi ska kunna fortsätta att växa genom egna produkter. De senaste tre åren har vi drivit flera större produktutvecklingsprojekt för att utveckla nästa generations sågverk. Den första produkten i serien lanserades i Härnösand under september 2017 för återförsäljare från 22 länder.

Under projektets gång har vi identifierat möjligheten att kommunicera med våra sågverk världen över genom digitalt styrd stockhantering. Samtliga konkurrenter på marknaden löser stockhantering med hydrauliska verktyg och med vår unika lösning öppnas möjligheten för IoT även inom vår bransch.  Genom att kombinera nytänkande med digitala lösningar vill vi gå vidare och erbjuda våra kunder en funktionalitet och användbarhet som inte finns idag. Med digital styrning och kommunikation med våra produkter kan både företaget och kunderna få återkoppling om nyttjande, funktion och kondition, till exempel via en App. Genom uppkopplade maskiner kan vi dessutom få kunskap som blir ett viktigt stöd för produktutveckling.

Ett annat område som det idag finns väldigt lite kunskap kring och ingen forskning på är småskalig torkning av virke. Vi ser en stor möjlighet att analysera all tillgänglig data från industrin och omsätta till småskalig torkning. Målet är att kombinera enkla produkter för torkning med avancerade beräkningar i en användarvänlig mjukvara tillgänglig för en bred massa.

Malte Frisk
Logosol