Co-op – ett värdefullt kliv in i arbetslivet

Co-op ger studenten insikt i och erfarenhet av yrkeslivet. Arbetsgivare får en naturlig kontakt med universitetet och ett effektivt rekryteringsverktyg. Totalt deltar 30-40 företag varav ett, Nordhydraulic, är medlem i Höga Kusten Industrigrupp.

Co-op startar med en arbetsmarknadsdag där företagen presenterar sig och sin verksamhet för studenterna. Därefter sker rekryteringen på liknande villkor som vid en vanlig anställning för bästa möjliga matchning. Både företag och student måste vara överens om att ingå i ett co-op upplägg.

Katarina Henriksson är samordnare på enheten för forskningsstöd och samverkan vid Umeå Universitet.

– Min roll som koordinator är att informera både studenter och lärare om möjligheterna med co-op. Det finns ofta fler studenter som vill delta än företag som erbjuder platser. Och båda blir ofta mycket nöjda.

Viktiga framgångsfaktorer för ett lyckat samarbete är en tydlig plan för upplägget under hela treårsperioden och en bra handledning.

Florian Schmidt är programansvarig för Högskoleprogrammet i Maskinteknik vid Umeå Universitet. Även han instämmer i att både studenter och företag är nöjda med co-op upplägget. Dessutom drar han nytta av co-op i undervisningen.

– Under vissa projektkurser får hela klassen olika gruppuppgifter att lösa kopplat till företagen. Därefter kan jag i min undervisning hänvisa till verkligheten och studenterna får lättare ihop teori och praktik.

Florian menar att ett företag, som erbjuder riktiga ingenjörsjobb så att studenten får använda sina kunskaper och samtidigt utvecklas, blir populärt. Studenterna uppskattar tydlighet.
– De företag som i sin marknadsföring berättar vilken utbildningsinriktning de är intresserade och har en tydlig plan för hela treårsperioden blir efterfrågande.

Jim Wisén är utvecklingsingenjör på Nordhydraulic i Kramfors. Han är handledare till sin andra co-op student och har bara positiva erfarenheter.

– Min inställning är att jag behandlar en co-op student som en nyanställd ingenjör. De får gradvis mer och mer avancerade arbetsuppgifter.

Studenterna har bland annat fått arbeta med konstruktion, produktanpassningar till kunder och olika beräkningar.
– Det är viktigt att studenterna får verkliga problem och utmaningar att arbeta med. Jag är noga med att kontinuerligt stämma av med studenterna för att de ska få en intressant och givande period hos oss, förklarar Jim.

Under förra hösten när Nordhydraulic skulle delta i en projektkurs nappade nästan en hel klass.
– Det blev många olika projekt istället för ett som jag tänkt mig från början. Men det blev lyckat till slut. Det var ett stort intresse från anställda på företaget när studenterna redovisade sina resultat, berättar Jim.

Det som lockade Jim att testa co-op var möjligheten att kunna rekrytera en person som man lärt känna.
– Det är också kul att kunna ge tillbaka något till studenterna att de får en inblick i arbetslivet. Jag tror att deltagande i Co-op ger de blivande ingenjörerna ett försprång på arbetsmarknaden.

Värdet för Nordhydraulic blev mycket konkret. Ett av resultaten gick vidare till utveckling av en prototyp.
– Det intressanta var att studenterna tänkte på ett nytt sätt än vi gjort tidigare. Det blev ett värdefullt inspel till vårt utvecklingsarbete.

Jim tycker att andra företag ska ta chansen att delta i ett co-op samarbete med Umeå Universitet.
– Det har varit mycket givande för oss som företag även om vi måste lägga ner tid på handledning. Dessutom är det en presumtiv rekryteringsbas som är värd mycket.

Faktaruta Co-op
Co-op pågår under tre år parallellt med fyra olika utbildningsprogram, Industriell ekonomi, Byggteknik, Elektronik och datorteknik samt Maskinteknik, vid Umeå Universitet. Företagen deltar inom olika projektkurser som ingår i ordinarie utbildning. Under två arbetsperioder jobbar studenten på ett företag under sina sommarlov. Sista terminen omfattar ett examensarbete.