Västernorrlands kustområde en plats för att utveckla havsrelaterade tester och demo

Många olika aktörer samlades 8 sept i Härnösand för att diskutera den maritima utvecklingen i området.

Bothnia Sweden och Testsite Bothnia

Västernorrlands kustområde har genom sitt läge, befintliga infrastruktur och intressenter identifierats som ett område att utvecklas för havsrelaterad test och demo. Genom att utveckla ett maritimt kluster stärks företagens möjligheter att attrahera kompetens, utveckla sin konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Målgrupp för ett utvecklingsarbete inom Bothnia Sweden är i första hand etablerade företag i regionen och intressenter i den maritima värdekedjan nationellt och internationellt där Bottniska vikens miljöer bedöms vara unika. Idag den 8 september medverkade HKIG tillsammans med många spännande aktörer på Sambiblioteket i Härnösand för att diskutera hur vi kan utveckla området vidare.